Transport av Asfaltverk

  • 4-akslet trekkbiler for transport av semiasfaltverk

  • Brønnhengere for transport av sikter osv

  • Maskinsemier med uttrekk for transport asfaltverk