Transport av Transformatorer

  • Transformator transport 0-250tonn

  • Vi ordner land og sjøtransport direkte fra fabrikk til levert på fundament.

  • Jekke og sliske utstyr for innsetting og uttaking av trafo.

  • Demontering av eksisterende trafoer, transport og destruering på godkjente anlegg.

  • Beredskaps avtaler kraftselskaper.

  • Referanser: ABB, Bergård & Amundsen, EB Elektro, Statnett, Nordlandsnett, Troms Kraft, Haugaland Kraft, Trønder Energi TENSIO, Skagerak Energi, Voss Energi, Møre Nett og flere referanser på forespørsel.